Welkom bij AfdelingPerslucht

Persluchtketels en meer 

 

Investeer in kostenbesparing 

Persluchtketels zijn uit oogpunt van kostenbesparing een essentieel onderdeel van een persluchtsysteem.

Bufferoptimalisatie

Vaak blijken persluchtketels te klein gekozen waardoor u onnodig te maken krijgt met drukval en extra persluchtkosten. Veelvuldig schakelen van uw compressor(en) veroorzaakt verhoogde slijtage en hogere energiekosten. Bovendien wordt bij iedere compressorschakeling perslucht afgeblazen en gaan uw compressoren in nullast draaien:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijkomend voordeel van vervanging van een oude persluchtketel is dat we het buffervolume optimaal kunnen afstemmen op uw compressor(en) en op uw persluchtverbruik. Met minimale compressorschakelingen + nullastdraaiuren tot gevolg; gaat dus gegarandeerd op energie- en onderhoudskosten besparen!

Veiligheid

Omdat (inwendig) gecorrodeerde persluchtketels levensgevaarlijk kunnen zijn vallen alle persluchtketels in Nederland onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Dit brengt een keuringsverplichting met zich mee. Voor standaard persluchtketels van 20 jaar en ouder blijkt het vaak verstandig deze te vervangen. Vraag ons naar de categorie waarin uw persluchtketel valt.

Plaatsen en aansluiten conform de PED

Voor het plaatsen en aansluiten van persluchtketels conform de PED Richtlijn is gecertificeerd laswerk noodzakelijk. Wilt u uw persluchtketel door ons laten plaatsen en aansluiten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVI (Keuring voor ingebruikname) en periodieke herkeuring van persluchtketels

Persluchtketels vallen in Nederland onder de Warenwetbesluit Drukapparatuur en zijn altijd keuringsplichtig. Afhankelijk van de leeftijd en de inhoud van de persluchtketel worden verschillende eisen gesteld aan een periodieke keuring. Borg de veiligheid van uw persluchtsysteem en blijf (ernstige) calamiteiten voor!